Hizmetlerimiz Geleceğiniz için güvenliğiniz üst seviyede..

  • Project Image
  • Project Image

Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri


DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Ülkemizin coğrafik yapısı ve jeostratejik durumuna bağlı, sürekli değişim ve gelişim gösteren güvenlik riskini ülke bazında gerek açık kaynaklardan, gerekse de genel kolluk kuvvetleri ile iletişim kurarak tespit etmek ve analizini yapmak, bu doğrultuda üretilen güvenlik hizmetinin etkinliğini kategorize ederek belirlemek.

Ülkemizi ziyaret eden turistlere ve iş adamlarına, talep edildiği takdirde İstanbul’u bilen emekli kolluk kuvvetleri mensupları vasıtası ile danışmanlık ve mihmandarlık hizmeti.

Risk Analiz Çalışması

* Hizmet alanının incelenerek risklerin belirlenmesi ve kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi için risk analiz çalışmasının yapılması için Güvenlik uygulama prosedürlerinin yazılması ve Güvenlik Manuel’i oluşturulması

* Güvenlik yapısının 5188 sayılı yasa ve genel güvenlik geleneğine uyumlu hale getirilmesi ile genel kollukla ilişki ve iletişim sağlanması

Danışmanlık Hizmetlerimiz,

* Risk Analizi Konusunda Danışmanlık Yapmak,

* Güvenlik Görev Tanım ve Talimatlarını Düzenlemek,

* Güvenlik Planlarını Hazırlamak,

* İhtiyaç Duyulabilecek Yolsuzluk, Usulsüzlük vb. Konulara İlişkin Araştırma ve Soruşturmaları Yapmak,

* Kuruluşların Güvenliğine Katkı Sağlamak Amacı İle Ürün Kayıplarını Önlemeye Yönelik İstihbari ve Çevresel Araştırmalar Yapmak,

* Güvenlik Hizmetinin Etkinleştirilmesine Denetlemelerde Tespit Edilen Aksaklıkların Giderilmesine ve Gelişen Riski Minimize Edecek Yönde Eğitimler Planlayarak Vermek

* Üst Düzey VIP’lere Silahlı Yakın Koruma Hizmeti Vermek Konusunda Danışmanlık Yapmak

Denetimin Hedefleri

Yapılan risk analizleri ve bu analizlere dayalı geliştirilen güvenlik yapılanması ile olası tehditleri kabul edilebilir seviyeye düşürmek,

Daha az sayıda personel ile daha etkin ve verimli güvenlik hizmeti üretmek,

Değişen konjektörü izleyerek güvenlik görevlilerinin risk anlayışını güncel tutmak, güvenlik görevlilerinde mevcut güvenlik riski ile ilgili farkındalık yaratmak,

Güvenlikten kaynaklı oluşabilecek şikâyetleri azaltarak müşteri memnuniyetine katkı sağlamak,

Çalışanlara ve müşterilere daha güvenli bir ortamda oldukları hissini yaratmak ve bu sayede hizmet kalitesine katkı sağlamak,

Güvenlik sistem ve cihazlarının çalışır durumda olmasını ve doğru efektif kullanılmasını sağlamak

İşletmenin iş disiplini ve ciddiyeti konusundaki duyarlılığını müşterilere yansıtabilmek

Güvenlik Projesi İyileştirme Denetimi

Güvenlik sisteminin; Müşteri beklentileri, konjektürel durum (bölgesel risk) ve yasal gereklilikler yönünden incelenmesi ile hizmet verilen işletmede beyaz yakalı personel ve güvenlik görevlilerinde farkındalık yaratılmasını amaçlayan bir denetimdir.

Denetim esnasında, inceleme konularındaki beklentiler ile güvenlik prosedür ve talimatlarının yeterliliği araştırılır, isteğe bağlı olarak sistemin reorganize edilmesi konusunda danışmanlık yapılır.

Davranış denetimleri (Gizli Müşteri Denetimleri)

Personelin hizmeti esnasında halk ile ilişkiler, iletişim, takım çalışması, görevine ilgililik, şirket hedeflerine uygun hareket etme gibi konularda müşterilerin memnuniyetini arttırıcı şirket tanıtımına ve hizmet kalitesine katkı yapıcı

mahiyette görev yapıp yapmadığının, müşteri kılığına girmiş uzman denetim personelleri tarafından ölçümlenmesi, kayıt altına alınması ve rapor edilmesi hizmetidir.

Haberli Denetim

Güvenlik sistemini, personel, donanım, eğitim ve uygulamalar açısından güvenlik yöneticileri ile beraber inceleyerek, sistemin yeterlilik ve riski karşılama oranının belirlenmesi amacıyla yapılan bir inceleme denetimidir.

Sistemin yeterliliği ve riski karşılama oranı, her bir projenin özelliğine göre oluşturulmuş denetleme formuna bağlı olarak nümerik anlamda değerlendirilmektedir.

Denetlemeler, önceden bilgilendirilerek, Güvenlik Yönetimi ve Denetim Heyetinin mutabık kaldıkları bir zamanda gerçekleştirilir.

Habersiz Denetim

Güvenlik sistemini, personel, donanım, eğitim ve uygulamalar açısından, yöneticilerin olmadığı bir zamanda, o anda görevli bulunan sorumlular ile birlikte gerçekleştirilen bir denetim şeklidir.

Habersiz denetim, personeli, algılama, bilgi ve uygulama yönü ile bir program dâhilinde, nümerik olarak değerlendirilmeye yönelik yapılan bir inceleme denetimidir.

Test (Drill) Denetimi

Güvenlik görevlilerinin, görev farkındalığı, bilgi ve görev hassasiyeti açısından seviyelerinin ölçülmesine yönelik gerçekleştirilen senaryolu test denetimleridir.

Bu denetimler, güvenlik görevlilerinde duyarlılık ve hassasiyeti arttırdıkları gibi, aynı zamanda görev başı eğitim özelliği de taşımaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz İstanbul Özel Güvenlik Şirketi

İş Merkezleri Güvenliği

İş Merkezleri Güvenliği

Hizmet detayları için tıklayınız.

İş Merkezleri Güvenliği
Hastane Güvenliği

Hastane, okul ve otel güvenliği

Hizmet detayları için tıklayınız.

İstanbul Hastane Güvenliği
Orman Güvenliği

inşaat, şantiye ve orman güvenliği

Hizmet detayları için tıklayınız.

İstanbul Orman Güvenliği
organizasyon güvenliği

Organizasyon güvenliği

Hizmet detayları için tıklayınız.

istanbul organizasyon güvenliği
Vip Koruma Güvenliği

Kişiye özel vip koruma

Hizmet detayları için tıklayınız.

istanbul içi özel vip koruma
tarama güvenliği

Tarama güvenliği

Hizmet detayları için tıklayınız.

stad, konser güvenliği